Etätyö - onko se tuottavaa vai ei?

May 23, 2016 Miika Liljedahl older

Yhdysvaltalainen internet-yhtiö Yahoo ilmoitti muutama vuosi sitten eväävänsä työntekijöiltään mahdollisuuden etätyöhön. Totesivat, että etätyön tuottavuus on nolla.

En tiedä, miten Yahoon henkilöstö ohjeistettiin, miten sitä johdettiin ja miten mitattiin. Hämärän peitossa on myös se, oliko Yahoon palkkalistoille eksynyt tavallista suurempi joukko lusmuilijoita. Tokkopa kuitenkaan.

Niin kuin useimmissa asioissa, etätyön tuottavuuden ja järkevyyden suhteen totuus löytyy jostain ääripäiden väliltä. Ja on varmastakin tapauskohtaista. Työskentely voi olla tehotonta ja tehokasta sekä kotona että konttorilla.

Yhdysvaltalainen

Etätyöskentelyllä on kuitenkin niin paljon positiivisia vaikutuksia niin yleisesti kuin yksilönkin kannalta, että sen kehittämistä ja tutkimista on viisasta jatkaa. Asiaan on löydettävissä useita relevantteja näkökulmia – itse tunnistan neljä krittistä tekijää, jotka vaikuttavat etätyön tuottavuuteen:

1. LUOTTAMUS
Luottamuksen on aina toimittava molempiin suuntiin. Erityisesti työntekijän on sisäistettävä, että vapauteen liittyy vastuu.

2. JOHTAMINEN
Etätyötä tekevän tulee tietää pelisäännöt ja se, millaista työpanosta odotetaan.

3. OIKEAT TYÖTAVAT
Asiantuntija- tai vaikkapa myyntityötä tekevät tunnistavat usein, millainen työskentytapa on itselle järkevin ja tuottavin. Mutta ei aina: työantajan pitää voida tarvittaessa konsultoida työntekijää hyviksi todetuista työtavoista.

4. TEKNOLOGIA
Etätyöntekijällä pitää olla vaivaton pääsy kaikkeen työssä tarvittavaan tietoon. Myös kommunikaatioyhteyksien pitää toimia. Virtuaalikokoukset ja videoneuvottelut helpottavat monasti tiimien keskinäistä yhteydenpitoa ja tukevat iteraatiota ja “sparrailukulttuuria”.

Voit lukea lisää etätyön tuottavuudesta, hyödyistä ja haitoista tästä blogista!

Share