Etätyö hyödyttää kaikkia: voi parantaa tuottavuutta jopa 13 prosenttia

June 13, 2018 Janne Halla-aho etätyö

Etätyö on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Jo kaksi kolmasosaa suomalaisista tekee töitä oman konttorin ulkopuolella, kun mukaan luetaan kaikenlainen liikkuva työ.

Työn tekemisen kulttuuri muuttuu yhä joustavampaan suuntaan ja teknologian muutos on mahdollistanut sen, että työyhteisöön pysyy hyvin yhteydessä vaikka et olisi fyysisesti paikalla.

Silti edelleen varsin yleinen kysymys on, kannattaako etätyö todella? Onko se tuottavaa?

 

Etätyön johtaminen

Miksi etätyön tuottavuutta epäillään, Praecomin operatiivinen johtaja Juha Elonen?

“Minusta kyse on ennen kaikkea mittaroinnista: mittaatko työntekijöitä kulkukortin perusteella vai tuloksilla? Jos työntekijöitä mitataan sen perusteella, paljonko olet toimistolla - aiheuttaa etätyö pelkoja.”, keroo Elonen.

Juha Elonen

Juha Elonen

 

“Tämä vaatii johdolta ja esimiestyöltä enemmän. Täytyy pystyä jalkauttamaan organisaation tavoitteet sen toimintaan. Odotukset jokaista työntekijöitä kohtaan täytyy määritellä kunnolla, ja sen jälkeen onnistumista mitataan toteuman - eli tulosten perusteella.”

“Tutkimusten mukaan etätyö parantaa työtyytyväisyyttä, säästää ja lisää työntekijän käytettävissä olevaa aikaa, kun työmatkoja ei ole. Se antaa vapautta, lisää joustavuutta ja jopa parantaa tuottavuutta.”, kertoo Elonen.

“Ja näiden summana etätyö parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta.”, sanoo Elonen.

“Ei etätyö ole joka tilanteessa hyvä. Joustavassa lähestymistavassa ei ole väliä missä ja miten työskentelet, kunhan se sopii tarkoitukseen ja auttaa pääsemään tavoitteeseen.”

“Joustavuus hoitaa muuta elämää työn lomassa on iso etu, etenkin perheellisille. Säästät aikaa työmatkoissa, voit aloittaa työt nopeammin.“

“Etätyössä on uhkansakin. Jos olet kotona yksin, etkä pidä yhteyttä työkavereihin millään tavalla, saatat erkaantua yhteisöstä. Meille ihmisille on kuitenkin tärkeää kuulua joukkoon. Välineet ja yhteydet kollegoihin auttaa tässä. Välineiden läsnäolo ja yhteydenpidon mahdollisuus jo auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Voit osallistua jos on tarve.”

Tämä

 

Tutkimukset ja kokemukset etätyöstä

Etätyö on tutkittu kattavasti sekä Suomessa että maailmalla. Etätyön hyödyistä on selviä todisteita, mutta täysin yksioikoinen asia ei ole. Perehdytäänpä tutkimustuloksiin paremmin.

 

Tuottavuus parani etätyöllä 13 prosenttia

Ehkä tunnetuin ja parhaiten etätyö-case on dokumentoitu Kiinan suurimmassa matkatoimistossa Ctripissä, jossa työskentelee 16 000 työntekijää.

Yhtiö oli muutama vuosi sitten ongelmissa. Henkilöstön vaihtuvuus oli korkea ja pääkonttorin kulut olivat suuret, koska se toimi kalliissa tiloissa Shanghaissa. Monet työntekijöistä asuivat kaukana konttorilta, jolloin työmatkoista tuli kohtuuttoman pitkiä.

Ctrip alkoi kannustaa työntekijöitä etätöihin. Samalla toimitusjohtaja James Liang halusi varmistaa, että etätyö on kannattava. Apuna tässä toimi Stanfordin yliopiston taloustieteen professori Nicholas Bloom, joka perusti Ctripiin 500 työntekijän testiryhmän. Puolet heistä työskenteli seuraavat kaksi vuotta etänä, puolet jatkoivat konttorilla. Etätyöläisillä täytyi olla työhuone, kunnollinen laajakaista ja vähintään puolen vuoden työsuhde matkatoimistoon.

Etätyö

Etätyöpäivän pitämistä helpottaa kunnollinen työpiste tai -huone

 

Lähes kaksivuotinen tutkimus osoitti etätyön valtavat hyödyt.

Etätyöläisten tuottavuus parani 13 prosenttia. Tämä johtui tuottavamman sekä pidemmän työajan yhteisvaikutuksesta.

Työntekijät tekivät pidempiä päiviä, pitivät vähemmän taukoja ja olivat vähemmän poissa sairauspoissaolojen takia. Työntekijät olivat myös tehokkaampia myös käytettyä työaikaa kohden. Työntekijöiden mukaan tämä johtui siitä, että kotona häiriötekijöitä oli vähemmän.

Etätyöntekijöiden vaihtuvuus väheni peräti 50 prosenttia. Matkatoimisto säästi vuokrakuluissa lähes 2 000 dollaria etätyön työntekijää kohti.

Vaikka etätyö paransi tuottavuutta ja ihmiset enimmäkseen viihtyivät hyvin etätöissä, puolet etätyöläisistä halusi palata toimistolle. Etätyöläiset kertoivat tuntevansa itsensä yksinäisiksi.

Tutkimus on hyvin dokumentoitu ja siitä on kerrottu mm. Harvard Business Review’ssä, TEDissä ja Kauppalehdessä.

 

Etätyö parantaa työntekijöiden pysyvyyttä, mutta ei sovi kaikille

Myös yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan etätöihin kannustavilla yrityksillä oli 25 prosenttia parempi henkilöstön pysyvyys.

Toisaalta etätyöläisten suurimpana haasteena on pysyä kartalla siitä, mitä työpaikalla tapahtuu. He kaipasivat kahvipöytäkeskusteluita ja juhlia.

Enemmistö arvostaa etätyömahdollisuuden tuomaa joustavuutta. 51% etätyöläisistä kertoo työskentelevänsä etänä helpottaakseen työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. 65% heistä, joilla ei ole etätyömahdollisuutta, haluaisivat työskennellä etänä.

Toisaalta vastanneista 25% ei halua etätöihin lainkaan. Vastaajia tutkimuksessa oli lähes 1100.

 

Myös Ilmarisella etätyö paransi tehokkuutta

Myös suomalaisella vakuutusyhtiöllä Ilmarisella on positiivisia kokemuksia etätyöstä. Eläkekäsittelijöiden tiimissä etätyö on parantanut tehokkuutta peräti 25 prosenttia.

“Joillakin yksittäisillä henkilöillä työteho on voinut kasvaa jopa 100 prosenttia. Nämä ovat ihmisiä, jotka perehdyttävät ja neuvovat muita, joten heidän työhönsä tulee työpaikalla paljon keskeytyksiä.”, kertoo Ilmarisen eläkeosaston osastopäällikkö Nina Bruun Ilmarisen nettisivuilla.

Ilmarisen mukaan eläkekäsittelytiimissä kaikki voivat tehdä satunnaisesti etätöitä, ja työntekijöiden tuloksia mitataan numeerisesti.

 

Etätyön hyödyt ja haitat

Etätyön hyödyt ovat selvät tutkimuksesta riippumatta. Etätyö voi parantaa tuottavuutta huomattavasti. Monessa tutkimuksessa etätyömahdollisuus on myös pienentänyt henkilöstön vaihtuvuutta. Toisaalta etätyön suurimpana uhkana on eristäytyminen.

Miten etätyössä sitten onnistutaan?

“Etätyö nähdään myönteisenä, kun sen on voinut itse valita.”, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija, dosentti Annina Ropponen Ylen uutisessa.

“Väärillä raiteilla ollaan, jos työntekijä päätyy etätyöhön, koska ei voi tehdä töitä työpaikalla esimerkiksi keskittymisongelmien takia.”, kertoo Ropponen.

Ropponen korostaa, kuinka etätyö ei sovi kaikille. Siihen ei kannata pakottaa.

“Monelle voi olla arvokasta se, että saa tulla töihin, on oma kahviporukka ja muu yhteisö.”, Ropponen sanoo.

Etätyö korostaa työntekijän vastuuta ja itsensä johtamista. Työntekijän on huolehdittava ergonomiasta ja työpäivän pituudesta itse.

Annina

 

“Selvitykset kertovat, että esimerkiksi kotona tehdyt työpäivät tuppaavat pikemminkin venymään kuin jäämään vajaiksi.”, kertoo Työterveyslaitoksen Annina Ropponen Ylen jutussa.

“Jos työaika on venyäkseen, se venyy. Järkevyys ja tehokkuus riippuvat siitä, miten hyvin tietää tehtävänsä ja tavoitteensa, ja siihen tarvitaan esimiestä ja työyhteisön tukea.”

Etätyötä kannattaa lähestyä työntekijän omasta näkökulmasta. Etätyö kannattaa silloin, kun se helpottaa työntekoa ja parantaa työntekijän elämänlaatua.

Praecomin Juha Elonen kertoo yhden konkreettisen esimerkin elämänlaadun parantamisesta:

“Esimerkiksi Suomessa syksyllä on pimeää töihin lähtiessä ja kotiin palatessa. Etätöissä voisit käyttää tauon päivän aikana ulkoiluun.”

Työterveyslaitos on laatinut kattavan listan etätyön hyödyistä ja haitoista.

 

Teknologia - etätyöpäivän mahdollistaja

Teknologian merkitys etätyön ja yhteydenpidon onnistumisessa on suuri. Esimerkiksi Ilmarisen jutussa kerrotaan, kuinka yksi liikkuvan työn edellytyksistä on toimiva teknologia.

Pilvessä toimivia sovelluksia voi käyttää mistä tahansa. Hyvä videoneuvottelusovellus mukautuu käytettävissä olevaan nettiyhteyteen ja jaksaa pyöriä, vaikka kaista vaihtelisikin kotona. Keskustelut dokumentoituvat jopa paremmin, kun keskustellaan pikaviestimillä.

Jos etsit etätyöhön sopivia välineitä ja haluat oppia lisää, lataa videoneuvottelu- ja tiimiviestintäratkaisujen ostajalle suunnattu oppaamme.

LATAA OSTAJAN OPAS: Tiimiviestintä- ja videoneuvotteluratkaisut

Share