Tutkimus: Etätyökö harvojen oikeus? 95% suomalaisista yrityksistä sallii etätyön

November 21, 2019 Pasi Anttila etätyö

Jopa 95% suomalaisista yrityksistä sallii etätyön, kertoo tuore suomalaisen kokousteknologiayritys Praecom Oy:n teettämä tutkimus. Suurista, yli 250 työntekijän yrityksistä peräti 98 prosenttia sallii etätyön. Etätyömahdollisuus sisältää useimmiten tiettyjä rajoitteita.

IROResearchin lokakuussa 2019 toteuttamassa kyselytutkimuksessa haastateltiin 200 yrityksen kokousteknologiasta vastaavaa päättäjää. Tutkimus suunnattiin yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 100 henkilöä.

Etätyö sallitaan, mutta enimmäkseen rajoitetusti

29% prosenttia yrityksistä sallii etätyön ilman rajoitteita ja jopa 66% tietyin rajoittein. Praecomin toimitusjohtaja Timo Jolkin näkee asian positiivisena ja uskoo lukujen vielä muuttuvan muutaman vuoden sisällä.

– Uskon, että vapautta tullaan lisäämään entisestään. Etätyötä tekevillä työntekijöillä on kokemusteni mukaan hyvä työmoraali. He ymmärtävät, mitä vapaus edellyttää, näkee Jolkin. 

– Se, että peräti 98% suurista yrityksistä sallii etätyön, yllätti minutkin, analysoi Jolkin tutkimustulosta.

Etätyömahdollisuudet tuovat työntekoon mielekkyyttä

Tutkimuksen vastaajista 77 % koki etätyömahdollisuuksien vaikuttavan työn mielekkyyteen positiivisesti. Vain 3% oli päinvastaista mieltä. Jolkinin mielestä tulos on odotettu, mutta poikkeuksellisen yksimielinen.

– Etätyömahdollisuudet tuovat vapautta ja vastuuta, mikä ruokkii työmotivaatiota, näkee Jolkin.

Teknologia helpottaa etätyötä

Modernit viestintävälineet ovat merkittävä osa etätyötä. 90% tutkimukseen vastaajista kokee etäneuvottelupalveluiden helpottavan työntekijöiden arkea. 86%:lla yrityksistä on käytössä tiimiviestintäkanava.

Praecomin senior advisor Miika Liljedahl pitää tiimiviestintävälineitä tärkeänä osana tiimityötä ja etätyötä.

-Tämän päivän tiimityöhön ei riitä enää sähköposti, puhelin ja nokikkain tapaamiset. Tarvitaan tiimiviestintäsovellus, joka taipuu esimerkiksi videopalavereihin, tiedostojen jakoon, ruudun jakamiseen, pikaviestintään ja ryhmäkeskusteluihin.

Jopa puolet vastaajista koki, että etäneuvotteluihin osallistutaan mieluummin kuin kuljetaan matka henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Liljedahl näkee mahdollisuuden uudelle trendille.

-Tulevaisuuden trendinä voikin olla se, että paljon etätyötä tekeville työntekijöille tarjotaan laadukkaat etäneuvottelulaitteet myös kotitoimistolle. Tämä parantaisi kaikkien palaveriin osallistuvien kokouskokemusta, pohtii Liljedahl.

Etätyö vaatii rohkeutta uudistua ja luottamuksen työntekijöihin

Tutkimuksen avoimissa vastauksissa nousi esille, kuinka etätyökulttuuri on monissa yrityksissä vasta kehittymässä.

– Etätyö on meillä vasta alkutekijöissään. Meillä on vasta muutama ihminen aloittanut etänä, joten meillä vielä niin sanotusti harjoitellaan näitä asioita, kertoo yksi tutkimukseen vastannut ICT-päättäjä.

– Etätyön ottaminen osaksi kulttuuria vaatii päättäjiltä rohkeutta ja luottamusta työntekijöihin. Kokeileva ja rohkea kehittäminen tarkoittaa, että aina kaikki ei onnistu kerrasta. Epäonnistumisten kautta opitaan, summaa Jolkin.

Varovaisuudella ja luottamuksen puutteella on haittansa työnantajamielikuvan kannalta.

– Parhaat osaajat arvostavat vapautta ja vastuuta. Jos yrityksessä ei sallita etätyötä, ja tehdään niin kuin on aina tehty, voi se aiheuttaa työnantajamielikuvan kannalta negatiivisen kaiun. Tämä vaikeuttaa huippuosaajien rekrytointia, toteaa Jolkin.

Etätyötutkimuksen tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.praecom.fi/etatyotutkimus-2020

Lisätietoja

Etätyötutkimus 2020:n on toteuttanut IROResearch Oy Praecomin toimeksiannosta. Tutkimuksen tiedot kerättiin tietokoneohjatuin puhelinhaastatteluin (CATI) 1.-11.10.2019 välisenä aikana.

Tutustu etätyötutkimuksen tuloksiin osoitteessa www.praecom.fi/etatyotutkimus-2020. Sivulta voit myös ladata Etätyötutkimus 2020 -raportin kokonaisuudessaan.

Share