Etätyövälineet tekevät tuottavuusloikan

November 16, 2016 Miika Liljedahl

Välineet tekevät tuottavuusloikan

Digitalisaatio ylipäätään ja erityisesti moniin työ- ja tuotantoprosesseihin ulottuva sovelluskehitys on ollut kiivasta viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. Mutta toisin kuin usein kuvitellaan, tänä ajanjaksona työn tuottavuuden kasvu vauraissa OECD-maissa ei ole ollut erityisen ripeää. Miksi ihmeessä ei ole – mistä oikein on kysymys? Eikö digitaalinen vallankumous tuotakaan samanlaista tuottavuusloikkaa kuin teollinen vallankumous aikoinaan?

Ilmiötä on tutkittu suhteellisen vähän. Valistuneita arvioita on esitetty sitäkin enemmän, ja tässä tulee yksi lisää.

Ensinnäkin kysymys on siitä, että digitalisaation ydintä ei ole kunnolla sisäistetty. Vanhojen toimintatapojen siirtäminen digitaalisiin formaatteihin yhdistettynä vanhoihin johtamiskäytäntöihin ei tuota minkäänlaista loikkaa mihinkään suuntaan, ja kaikkein vähiten se vaikuttaa tuottavuuteen. Digitalalisaatio on moniulotteinen, kaikkiin yrityksen toimintoihin ulottuva transformaatio, muutos, jota useimmissa suomalaisissa organisaatioissa ei vielä osata johtaa. Yritys on kova, mikä on myönteistä, mutta vielä on paljon työtä tekemättä.

Välineet

Toinen tuottavuuskehitykseen vaikuttava tekijä onkin sitten helpommin havaittava ja useimmille tietotyötä tekeville kiusallisen tuttu: työkaluja, vehkeitä, ohjelmia ja erppejä on vaikka muille jakaa - mutta kun ne eivät toimi! Ne eivät helpota, sujuvoita saati nopeuta työtehtävien suorittamista. Sen sijaan aikaa ja henkisiä voimavaroja kuluu toimimattomien laitteiden ja järjestelmien fiksaamiseen. Koneita käynnistetään uudestaan, piuhoja kytketään ristiin rastiin, IT-tukeen soitetaan ja lopulta lähdetään kahville. “Jospa se hetken kuluttua suostuisi toimimaan!”

Mitä tällä sitten on tekemistä etätyön kanssa?

No sitä, että tehdäksesi etätyöstä organisaatiollesi tuottavaa, toimivien ja käytettävien työkalujen merkitys on aivan oleellinen. Onko toiminnaohjausjärjestelmät käytettävissä etänä (muissa verkoissa)? Pystyvätkö työntekijäsi osallistumaan videoneuvotteluihin? Onko dokumenttien jako vaivatonta?

Ihmiset käyttävät sovelluksia ja laitteita, jotka toimivat helposti ja heti. Ihmiset eivät käytä sovelluksia ja laitteita, jotka ovat vaikeakäyttöisiä ja joiden käyttäminen on vaivalloista.

Tie tuottavampaan etätyöhön on niin yksinkertainen. 

 

Toinen tuottavuuskehitykseen

Miika Liljedahl on Praecom Oy:n myynnin vetäjä sekä hallituksen puheenjohtaja. Miika kirjoittaa alaan liittyvistä aiheista käytännön läheisesti, tavoitteenaan tuottaa lisäarvoa lukijalleen.   

Share