Näin lisäät työtehoa etätyön avulla

December 18, 2019 Juha Elonen videoneuvottelu, tiimiviestintävälineet, praecom

Etätyö on todistetusti tätä päivää. Tuoreen tutkimuksemme mukaan jo 95% suomalaisista suuryrityksistä sallii etätyön. Työstä on tullut paikkariippumatonta ja työajoista joustavia. Kuitenkin, etätyön toteutus käytännössä on haastavaa. Miten varmistat, että etätyö todella tehostaa yrityksesi toimintaa, eikä hankaloita sitä entisestään? 

1. Selkeytä käytännöt

Tee mahdollisimmat selkeät linjaukset etätyön käytännöistä. Työpäivien rytmittäminen ja tehtävien aikatauluttaminen auttavat pitämään pakan koossa. Täysin samat käytännöt kuitenkaan harvoin sopivat kaikille, joten tarvitset joustavuutta. Jokaisella työntekijällä on omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Toinen voi tehdä työtään täysin itsenäisesti, kun taas toisen työpäivät rakentuvat tiimityöstä ja palavereista.

Tänä päivänä 66% suomalaisista yrityksistä asettaa etätyölle tiettyjä rajoituksia. Ne voivat koskea esimerkiksi etätyöpäivien määrää viikossa. 

Tutustu Etätyö 2020 -tutkimukseemme

2. Vahvista luottamusta

Kokeeko etätyöntekijä olevansa suurennuslasin alla? Vai onko hänellä vapaus tehdä työtä omalla tyylillään ja itselleen sopivilla aikatauluilla?

Johtajana sinun täytyy ajatella etätyötä sekä yrityksen että yksilön näkökulmasta. Jotta etätyö toimii, sen täytyy pohjautua syvään luottamukseen. Työtä voidaan seurata työtuntien tai tulosten perusteella. Tuloksiin perustuva käytäntö on viime vuosina yleistynyt. Kun työntekijällä on vapaus toteuttaa tehtävänsä itselleen parhaiten sopivalla tavalla, työt myös tehdään määräajassa. 

Panosta tiimien yhtenäisyyteen

Menestyvän tiimin kulmakiviä ovat yhtenäisyys ja luottamus. Hyvin yhteen pelaava tiimi on tehokkaampi ja tuottaa parempia tuloksia. Kun etätyö tulee kuvioihin, yhtenäisyyteen ja tiimihenkeen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Vinkki vitonen: Jos tapaamisia on välimatkojen vuoksi mahdotonta järjestää kasvokkain, varmista, että tiimit kokoontuvat säännöllisesti videolla. Tiimistä tulee ketterämpi ja projektit etenevät tehokkaammin.

 

kaleidico-3V8xo5Gbusk-unsplash

3. Tee työstä mielekästä

Etätyötutkimukseen vastanneista IT-johtajista huimat 90% kokee, että etäneuvottelupalvelut helpottavat työntekijöiden arkea ja 77% mielestä ne myös lisäävät työn mielekkyyttä. Mutta miten työn mielekkyyteen voi vaikuttaa?

Varmista etätyöntekijän hyvinvointi

Etätyössä henkilökohtaiset asiat sekoittuvat helposti työasioihin. Keskeytyksiä tulee helposti erinäisistä syistä ja työpäivät venyvät iltaan asti. Työntekijän täytyy usein itse osata vetää raja sille, milloin on töissä ja milloin vapaalla. Näiden alueiden liiallinen sekoittuminen kuormittaa, joka pahimmillaan kulminoituu hyvinvoinnin ja työtehon heikkenemiseen.

Vinkki vitonen: Tiedosta kuormituksen mahdollisuus ja ennakoi. Varmista, että etätyötä tekevät vain sellaiset henkilöt, joille se työtehtävien ja yksilöllisten ominaisuuksien puolesta sopii. Kaikille etätyö ei sovi. 

4. Ota työkalut tueksi

Takelteleva kommunikaatio on taakka – se heikentää työtehoa ja hidastaa prosesseja. Etätyössä viestintä usein hankaloituu, kun kasvotusten kohtaamisia on harvemmin.

Teknologia tarjoaa ratkaisun. Kun käytössä ovat toimivat työkalut ja ne pelittävät, viestintää ei tarvitse murehtia. Laitteiden ja palvelujen merkitys näkyy konkreettisesti etäkokouksissa: etätyöläiset voivat osallistua kokouksiin videolla. Kaikki näkevät ja kuulevat toisessa päässä olevat henkilöt hyvin, ja asiat saadaan hoidettua tehokkaasti.

Kommunikoi ketterästi

Tiimiviestintäkanavat ja -palvelut tuovat omalta osaltaan tehokkuutta viestintään. Etätyötutkimukseen vastanneista suomalaisista suuryrityksistä 86% hyödyntää jotakin tiimiviestintäkanavaa viestintänsä tukena. Heistä suurin osa kokee myös, että tiimiviestintä helpottaa yrityksen sisäistä viestintää ja lisää työtehoa.

Vinkki vitonen: Ota käyttöön mahdollisimman vähän viestintäkanavia – sähköpostin lisäksi riittää yksi tiimiviestintäpalvelu. Mitä yhtenäisemmät kanavat, sitä selkeämpää viestintä on.

Tästä oppaasta voit lukea lisää videoneuvotteluihin ja tiimiviestintään sopivista työkaluista.

Lataa Ostajan opas

tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash

Autamme onnistumaan

Autamme mielellämme löytämään tarpeisiinne sopivat työkalut ja hiomaan yrityksenne etätyökäytännöt kuntoon. Ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä

Share